Home > MV screencaps
Category Albums Files
1999
6 1,625
I know you’re feeling blue 我知道你很難過


02__Wo20Zhi20Dao20Ni20Hen20Nan20Guo20_Wo_zhi_dao_ni_hen_nan_guo_I_know_you27re_feeling_blue_309.jpg

309 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 225 times

Living with the world 和世界做鄰居(我可以)


05__He20Shi20Jie20Zuo20Lin20Ju2028Wo20Ke20Yi2029He_shi_jie_zuo_lin_ju_28wo_ke_yi29_Living_with_the_world_232.jpg

230 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 209 times

The Rose


Cai20Yi20Lin20_-_The_Rose_MV_28DVD29_304.jpg

302 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 125 times

Blame it on the age 怪我太年輕


Cai20Yi20Lin20_-_Guai20Wo20Tai20Nian20Qing20_MV_28DVD29_283.jpg

281 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 119 times

Good-bye


Cai20Yi20Lin20_-_Good_Bye_MV_28DVD29_281.jpg

279 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 123 times

Emptiness 空白


Cai20Yi20Lin20_-_Kong20Bai20_MV_28DVD29_226.jpg

224 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 125 times

6 albums on 1 page(s)

2000
10 2,590
Don’t Stop


01__Don27t_Stop_213.jpg

211 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 209 times

Are you happy 你快樂嗎


02__Ni20Kuai20Le20Ma20_Ni_kuai_le_ma_Are_you_happy_275.jpg

273 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 214 times

What kind of love 什麼樣的愛


03__Shi20Mo20Yang20De20Ai20_Shen_me_yang_de_ai_What_kind_of_love_238.jpg

236 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 208 times

You Gotta Know


Cai20Yi20Lin20_-_You_Gotta_Know_MV_28DVD29_240.jpg

239 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 119 times

Words of loneliness 孤單的人總說無所謂


Words_of_loneliness_MV_325.jpg

320 files, last one added on Apr 26, 2020
Album viewed 55 times

Sugar Sugar


Cai20Yi20Lin20_-_Sugar_Sugar_MV_28DVD29_229.jpg

227 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 115 times

Show your love


Cai20Yi20Lin20_-_Show_Your_Love_MV_28DVD29_260.jpg

258 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 117 times

Loved a Street 愛上了一條街


Cai20Yi20Lin20_-_Ai20Shang20Liao20_Tiao20Jie20_MV_28DVD29_265.jpg

263 files, last one added on Jan 30, 2019
Album viewed 104 times

Reluctant To Give It Up 捨不得


2004_Cai20Yi20Lin20_She20Bu20De20_235~0.jpg

299 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 108 times

Do You Still Love Me 你還愛我嗎


Cai20Yi20Lin20_-_Ni20Huan20Ai20Wo20Ma20_MV_28DVD29_266.jpg

264 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 101 times

10 albums on 1 page(s)

2001
6 1,565
Bridge Over Troubled Water


bridge_277.jpg

277 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 102 times

Take It Easy


take_easy_233.jpg

231 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 89 times

How Can You Not Even Speak Clearly 你怎麼連話都說不清楚


speak_clearly_302.jpg

299 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 99 times

If you don't want to 如果不想要


Cai20Yi20Lin20_-_Ru20Guo20Bu20Xiang20Yao20_MV_28DVD29_261.jpg

259 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 102 times

Lucky Number


Cai20Yi20Lin20_-_Lucky_Number_MV_28DVD29_265.jpg

265 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 98 times

Helpless 情不自禁


Helpless_235.jpg

234 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 102 times

6 albums on 1 page(s)

2003
12 2,966
Warriors in Peace aka Mirage 海市蜃樓


Hai20Shi20Shen20Lou20_Hai_shi_shen_lou_Warriors_in_Peace_272.jpg

269 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 207 times

Say I Love You 說愛你


01__Shuo20Ai20Ni20_Shuo_ai_ni_Say_I_love_you_228.jpg

226 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 191 times

Watch my 72 changes 看我72變


02__Kan20Wo2072Bian20_Kan_wo_qi_shi_er_bian_Magic__225.jpg

223 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 186 times

Fake Confess 假面的告白


03__Jia20Mian20De20Gao20Bai20_Jia_mian_de_gao_bai_Fake_confess_246.jpg

243 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 184 times

Slave ship 奴隸船


04__Nu20Li20Chuan20_Nu_li_chuan_Slave_ship_293.jpg

290 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 203 times

Prague square 布拉格廣場


05__Bu20La20Ge20Guang20Chang20_Bu_la_ge_guang_chang_Prague_Square_292.jpg

289 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 204 times

Be you for a day 做一天的你


06__Zuo20_Tian20De20Ni20_Zuo_yi_tian_de_ni_Be_you_for_a_day_275.jpg

272 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 198 times

Prove It


07__Prove_It_215.jpg

213 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 196 times

Smell of the pop-corn 爆米花的味道


08__Bao20Mi20Hua20De20Wei20Dao20_Bao_mi_hua_de_wei_dao_Smell_of_the_pop-corn_259.jpg

257 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 195 times

Corset’s Rope 馬甲上的繩索


09__Ma20Jia20Shang20De20Sheng20Suo20_Ma_jia_shang_de_sheng_suo_Corset_s_Rope_241.jpg

239 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 200 times

Good Thing 好東西


10__Hao20Dong20Xi20Hao_dong_xi_Good_Thing_191.jpg

189 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 174 times

Spirit of the knight 騎士精神


11__Qi20Shi20Jing20Shen20_Qi_shi_jing_shen_Spirit_of_the_knight_258.jpg

256 files, last one added on Dec 09, 2018
Album viewed 209 times

12 albums on 1 page(s)

2004
12 2,525
36 tricks of love 愛情36計 or 爱情三十六计


9056_vlcsnap-2011-12-21-20h34m10s158.jpg

70 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 313 times

It's love 就是愛


11041_vlcsnap-2012-03-24-09h48m00s81.jpg

221 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 361 times

The smell of lemongrass 檸檬草的味道


11150_vlcsnap-2012-03-24-10h36m16s118.jpg

109 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 316 times

Single Public Threat 單身公害


jolin-tsai-official-mv28429_223.jpg

223 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 195 times

Pirates 海盜


04__Hai20Dao20_Hai_dao_Pirates_276.jpg

274 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 200 times

The Starter 始作俑者


05__Shi20Zuo20Yong20Zhe20_Shi_zuo_yong_zhe_The_Starter_276.jpg

274 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 206 times

Love Love Love


06__Love_Love_Love_227.jpg

227 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 187 times

Disappearing castle 消失的城堡


07__Xiao20Shi20De20Cheng20Bao20_Xiao_shi_de_cheng_bao_Disappearing_castle_247.jpg

245 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 202 times

Nice cat 乖貓


08__Guai20Mao20_Guai_mao_Nice_cat_213.jpg

213 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 200 times

Priority 第一優先


09__Di20_You20Xian20_Di_yi_you_xian_Priority_214.jpg

214 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 192 times

Rewind 倒帶


10__Dao20Dai20_Dao_dai_Rewind_264.jpg

264 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 206 times

Signature gesture 招牌動作


jolin-tsai-official-mv28329_192.jpg

191 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 188 times

12 albums on 1 page(s)

2005
12 2,773
Destined Guy 真命天子 (Show Luo feat. Jolin)


avex-mv_198.jpg

196 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 196 times

Paradise 樂園


jolin-tsai-ot-they_194.jpg

192 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 180 times

J-Game 野蠻遊戲


02__Ye20Man20You20Xi20_Ye_man_you_xi_J-Game_244.jpg

241 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 194 times

The Greek Girl by the Wishing Pond 許願池的希臘少女


03__Xu20Yuan20Chi20De20Xi20La20Shao20Nu20_Xu_yuan_chi_de_xi_la_shao_nu_The_Greek_Girl_by_the_Wishing_Pond_202.jpg

202 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 190 times

Sky 天空


04__Tian20Kong20_Tian_kong_Sky_347.jpg

345 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 207 times

Overlooking purposely 睜一隻眼 閉一隻眼


05__Zheng20_Zhi20Yan20_Bi20_Zhi20Yan20_Zheng_yi_zhi_yan_bi_yi_zhi_yan_Overlooking_purposely_185.jpg

185 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 183 times

Repeat Note 反覆記號


06__Fan20Fu20Ji20Hao20_Fan_fu_ji_hao_Repeat_note_266.jpg

266 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 200 times

Sweet & Sour 酸甜


07__Suan20Tian20_Suan_tian_Sweet___Sour_269.jpg

267 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 206 times

OH OH


08__OH_OH_189.jpg

189 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 184 times

My own legend 獨佔神話


09__Du20Zhan20Shen20Hua20_Du_zhan_shen_hua_My_own_legend_251.jpg

251 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 200 times

Killing Cupid 追殺邱比特


10__Zhui20Sha20Qiu20Bi20Te20_Zhui_sha_qiu_bi_te_Killing_Cupid_201.jpg

201 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 189 times

Missing you 好想你


11__Hao20Xiang20Ni20_Hao_xiang_ni_Missing_You_238.jpg

238 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 188 times

12 albums on 1 page(s)

2006
18 2,876
The choice I wanted 我要的選擇


jolin-tsai-official-mv_279.jpg

278 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 204 times

My Wardrobe 衣服占心術


01__Yi20Fu20Zhan20Xin20Shu20_Yi_fu_zhan_xin_shu_My_Wardrobe_221.jpg

221 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 197 times

A Wonder in Madrid 馬德里不思議


11705_vlcsnap-2012-04-13-13h48m46s21.jpg

130 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 325 times

Attraction of sexy lips 唇唇欲動


12016_vlcsnap-2012-04-14-15h22m43s133.jpg

131 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 329 times

Dancing Diva 舞孃


10123_vlcsnap-2012-02-19-10h26m25s209.jpg

173 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 345 times

Dancing Forever 唯舞獨尊


9646_vlcsnap-2012-02-17-20h51m07s2.jpg

119 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 323 times

Heartbreaking day 離人節


12533_vlcsnap-2012-04-16-14h31m01s188.jpg

186 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 363 times

Love In The Shape Of A Heart 心型圈


12347_vlcsnap-2012-04-14-16h21m36s137.jpg

285 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 374 times

Love rumoured to have come back 聽說愛情回來過


3935_vlcsnap-2011-10-30-16h30m34s5.jpg

152 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 329 times

Marry me today 今天妳要嫁給我 feat. David Tao


9475_vlcsnap-2012-02-14-18h21m40s112.jpg

111 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 337 times

Mr Q


19262_vlcsnap-2013-01-25-17h56m21s77.jpg

187 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 337 times

Mu zi pu ye gan qu (Taiwanese) 墓仔埔也敢去 (台語)


3783_vlcsnap-2011-11-01-15h48m10s238.jpg

120 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 322 times

Nice Guy 乖乖牌


19417_vlcsnap-2013-01-25-19h02m30s88.jpg

155 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 333 times

Pretence 假裝


11884_vlcsnap-2012-04-13-14h18m28s177.jpg

179 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 338 times

Pulchritude 玩美


9950_vlcsnap-2012-02-18-13h15m52s115.jpg

110 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 327 times

Remembrance 懷念


4171_vlcsnap-2011-10-30-15h32m06s253.jpg

126 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 332 times

The Finale 最終話


19540_vlcsnap-2013-01-25-19h43m06s128.jpg

123 files, last one added on Jun 10, 2013
Album viewed 318 times

The Prologue 開場白


vts_01_1_vob_snapshot_04_29_5B2014_01_10_15_53_445D.jpg

90 files, last one added on Jan 10, 2014
Album viewed 316 times

18 albums on 1 page(s)

2007
11 2,608
Agent J 特務J


01__Te20Wu20_J_Te_Wu_J_Agent_J_213.jpg

212 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 201 times

Bravo lover 愛無赦


02__Ai20Wu20She20_Ai_Wu_She_Bravo_Lover_232.jpg

232 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 194 times

Alone 一個人


03___Ge20Ren20_Yi_Ge_Ren_Alone_277.jpg

277 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 206 times

FEAR-FREE 怕什麼


04__Pa20Shi20Mo20_Pa_Shen_Mo_Fear-Free_365.jpg

365 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 222 times

Ideal State 桃花源


05__Tao20Hua20Yuan20_Tao_Hua_Huan_Ideal_State_211.jpg

211 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 211 times

Tacit Violence 冷暴力


07__Leng20Bao20Li20_Leng_Bao_Li_Tacit_Violence_178.jpg

177 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 180 times

Priceless 非賣品


08__Fei20Mai20Pin20_Fei_Mai_Pin_Priceless_267.jpg

266 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 209 times

Metronome 節拍器


09__Jie20Pai20Qi20_Jie_Pai_Qi_Metronome_278.jpg

278 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 212 times

Golden Triangle 金三角


10__Jin20San20Jiao20_Jin_San_Jiao_Golden_Triangle_181.jpg

179 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 191 times

Sun Will Never Set 日不落


11__Ri20Bu20Luo20_Ri_Bu_Luo_Sun_Will_Never_Set_221.jpg

220 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 197 times

LET’S MOVE IT


12__LET27S_MOVE_IT_191.jpg

191 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 193 times

 

11 albums on 1 page(s)

2008
4 837
I Won't Last A Day Without You


Cai20Yi20Lin20_Jolin_Tsai_-__I_won27t_last_a_day_without_you__28Hua20Na20official_Guan20Fang20Wan20Zheng20Ban20MV29_304.jpg

304 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 321 times

When You Say Nothing At All


Cai20Yi20Lin20_Jolin_Tsai_-__When_you_say_nothing_at_all_28Hua20Na20official_Guan20Fang20Wan20Zheng20Ban20MV29_258.jpg

256 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 324 times

Lady Marmalade


Cai20Yi20Lin20_Jolin_Tsai_-__Lady_Marmalade_28Hua20Na20official_Guan20Fang20Wan20Zheng20Ban20MV29_242.jpg

262 files, last one added on Jan 31, 2019
Album viewed 99 times

Beijing welcomes you 北京歡迎你


mv_410.jpg

15 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 155 times

4 albums on 1 page(s)

2009
9 1,248
The Hotshot 耍大牌


jolin-tsai-official-mv28129_214.jpg

214 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 195 times

The Usual Betrayal 慣性背叛


jolin-tsai-official-mv28229_268.jpg

268 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 206 times

Accompany with me 我的依賴


8478_vlcsnap-2011-12-20-13h06m59s107.jpg

122 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 322 times

Butterfly 花蝴蝶


8295_vlcsnap-2011-12-19-22h26m56s34.jpg

162 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 348 times

Butterfly 花蝴蝶 Dance version


8579_vlcsnap-2011-12-20-16h01m56s122.jpg

46 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 296 times

Compromise 妥協


8133_vlcsnap-2011-12-19-21h48m13s101.jpg

171 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 327 times

Real Man 大丈夫


7972_vlcsnap-2011-12-19-21h13m39s96.jpg

142 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 330 times

Real Man 大丈夫 Dance version


8533_vlcsnap-2011-12-20-13h56m05s120.jpg

55 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 291 times

Slow Life 愈慢愈美麗


8364_vlcsnap-2011-12-20-12h38m39s253.jpg

68 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 306 times

 

9 albums on 1 page(s)

2010
9 1,191
Black-haired beautiful girl 黑髮尤物


7775_vlcsnap-2011-12-18-15h55m28s6.jpg

102 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 314 times

Butterflies in my stomach 七上八下


7464_vlcsnap-2011-12-18-13h19m08s154.jpg

114 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 307 times

Honey Trap 美人計


7082_vlcsnap-2011-12-18-10h43m39s39.jpg

205 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 361 times

Love Player 玩愛之徒


7243_vlcsnap-2011-12-18-11h16m20s200.jpg

168 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 329 times

Nothing left to say 無言以對


7365_vlcsnap-2011-12-18-12h55m25s6.jpg

127 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 315 times

Real hurt 小傷口


7666_vlcsnap-2011-12-18-14h12m21s86.jpg

91 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 309 times

Take immediate action 即時生效


7580_vlcsnap-2011-12-18-13h43m38s9.jpg

122 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 329 times

Take immediate action 即時生效 Dance version


7678_vlcsnap-2011-12-18-14h44m37s244.jpg

12 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 141 times

Heartbeat of Taiwan 台灣的心跳聲


Taiwan_Heartbeat_252.jpg

250 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 204 times

 

9 albums on 1 page(s)

2012
8 1,031
Dr. Jolin


16202_Dr__Jolin_HD_mp4_snapshot_03_40_5B2012_10_05_21_25_365D.jpg

201 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 341 times

Fantasy 迷幻


17538_FantasyHD_mp4_snapshot_04_16_5B2012_11_11_14_17_165D.jpg

130 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 344 times

I 我


18461_I_HD_mp4_snapshot_04_44_5B2012_12_24_15_54_565D.jpg

114 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 323 times

Mosaic 馬賽克


16303_Mosaic_mp4_snapshot_04_08_5B2012_10_05_21_50_225D.jpg

111 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 320 times

Spying On You Behind The Fence 柵欄間隙偷窺你


16799_Jolin_Tsai_mp4_snapshot_00_01_5B2012_10_15_20_13_415D_2810929.jpg

113 files, last one added on Jun 12, 2013
Album viewed 330 times

The Great Artist 大藝術家


15807_536174_10151263373871654_228685384_n.jpg

159 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 379 times

The Great Artist 大藝術家 Dance version


14971_TGA_D_mp4_snapshot_03_13_5B2012_08_23_15_03_435D.jpg

71 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 307 times

Wandering Poet 詩人漫步


15800_a587c9177f3e670924a9bf7a3bc79f3df9dc558f.jpg

132 files, last one added on Jun 11, 2013
Album viewed 341 times

8 albums on 1 page(s)

2013
4 509
Beast


20130421143245-e76dfe86.jpg

132 files, last one added on Jun 12, 2013
Album viewed 364 times

Color Photos 彩色照片


20130305162727-d3fed96f.jpg

122 files, last one added on Jun 12, 2013
Album viewed 339 times

Journey 旅程


Jolin_Tsai_Journey_mp4_snapshot_03_29_5B2014_01_10_14_33_095D.jpg

156 files, last one added on Jan 10, 2014
Album viewed 379 times

Friday The 13th 十三號星期舞


Friday_The_13th_101.jpg

99 files, last one added on Dec 20, 2019
Album viewed 47 times

4 albums on 1 page(s)

2014
9 2,245
Shake Your Body


Bai20Shi20Ke20Le20_Dong20Qi20Lai20_-_PEPSI_Shake_Your_Body_250.jpg

257 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 342 times

Kaleidoscope 万花瞳


jolin-tsai-kaleidoscope-3-official-hd150mv_163.jpg

164 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 332 times

Phony Queen 電話皇后


08__Dian20Hua20Huang20Hou20_Dian_Hua_Huang_Hou_Phony_Queen_206.jpg

223 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 450 times

Ke Wang Jiu Yi Kuai 渴望就一块


jolin-tsai_234.jpg

237 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 349 times

Medusa 梅杜莎


03__Mei20Du20Sha20_Mei_Du_Sha_Medusa_246.jpg

259 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 528 times

Play 我呸


02__PLAYWo20Pei20_PLAY_Wo_Pei_PLAY_200.jpg

268 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 496 times

The Third Person And I 第三人稱


09__Di20San20Ren20Cheng20_Di_San_Ren_Cheng_The_Third_Person_And_I_329.jpg

331 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 339 times

We're All Different, Yet The Same 不一樣又怎樣


10__Bu20_Yang20You20Zen20Yang20_Bu_Yi_Yang_You_Zen_Yang_We27re_All_Different2C_Yet_The_Same_253.jpg

267 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 416 times

Gentlewomen 第二性


01__Di20Er20Xing20_Di_Er_Xing_Gentlewomen_235.jpg

239 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 339 times

 

9 albums on 1 page(s)

2015
5 1,242
Lip Reading 唇语


04__Chun20Yu20_Chun_Yu_Lip_Reading_232.jpg

253 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 420 times

I Love, I Embrace 自愛自受


06__Zi20Ai20Zi20Shou20_Zi_Ai_Zi_Shou_I_Love2C_I_Embrace_232.jpg

238 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 298 times

I'm Not Yours feat. Namie Amuro - YouTube version


05__I27m_Not_Yours_28feat__Namie_Amuro29_304.jpg

301 files, last one added on Dec 07, 2018
Album viewed 240 times

Miss Trouble (never released)


12096146_802886116500893_7104105318615933765_n~0.jpg

2 files, last one added on Jul 05, 2020
Album viewed 21 times

I'm Not Yours feat. Namie Amuro - Vimeo version


Cai20Yi20Lin20_I27m_Not_Yours_-_Jolin_I27m_Not_Yours_on_Vimeo_381.jpg

448 files, last one added on Dec 07, 2018
Album viewed 651 times

 

5 albums on 1 page(s)

2016
2 406
I Wanna Know (Alesso feat. Jolin)


alesso-x-jolin-tsai-i-wanna-knowspecial-clip_008.jpg

205 files, last one added on Dec 08, 2018
Album viewed 198 times

EGO-HOLIC 戀我癖


Lian20Wo20Pi20_Lian_Wo_Pi_EGO-HOLIC_-_Starr_Chen_feat__Jolin_201.jpg

201 files, last one added on Dec 07, 2018
Album viewed 198 times

2 albums on 1 page(s)

2017
2 456
On Happiness Road 幸福路上


jolin-tsai-on-happiness-road_239.jpg

237 files, last one added on Dec 07, 2018
Album viewed 197 times

Stand Up 什麼什麼


MV___Cai20Yi20Lin20_Zhuo20Yao20Ji202Zhu20Ti20Qu20_Shi20Mo20Shi20Mo20_-_Jolin_Tsai_Stand_UP_211.jpg

219 files, last one added on Dec 07, 2018
Album viewed 253 times

2 albums on 1 page(s)

2018
3 805
The Player 我對我


Cai20Yi20Lin20_-_Wo20Dui20Wo20_159.jpg

156 files, last one added on Dec 07, 2018
Album viewed 200 times

Ugly Beauty 怪美的


81252612_1277753032425824_2766262294208352519_n.jpg

355 files, last one added on Dec 30, 2019
Album viewed 305 times

Ugly Beauty 怪美的 iTunes version


Ugly_Beauty_296.jpg

294 files, last one added on Apr 07, 2019
Album viewed 99 times

 

3 albums on 1 page(s)

2019
21 3,897
Ugly Beauty 怪美的 MV Dance version


Ugly_Beauty_Dance_Version_181.jpg

181 files, last one added on Sep 09, 2020
Album viewed 163 times

Happy New Year Do Re Mi 新年抖来咪 MV - TikTok collaboration


Dou20Yin20Duan20Shi20Pin20De20Wei20Bo20_Wei20Bo20_206.jpg

206 files, last one added on Jan 25, 2019
Album viewed 100 times

Hubby 腦公 MV Teaser


Cai20Yi20Lin20_Jolin_Tsai3C3CNao20Gong20_Hubby3E3E20Official_Teaser_48.jpg

26 files, last one added on Jan 24, 2019
Album viewed 82 times

Hubby 腦公 MV


Cai20Yi20Lin20_Jolin_Tsai3C3CNao20Gong20_Hubby3E3E20Official_Music_Video_434.jpg

454 files, last one added on Jan 29, 2019
Album viewed 170 times

Hubby 腦公 MV iTunes version


Hubby_273.jpg

265 files, last one added on Apr 07, 2019
Album viewed 90 times

Womxnly 玫瑰少年 MV Dance version


Womxnly_Official_Dance_Video_233.jpg

240 files, last one added on Feb 15, 2019
Album viewed 137 times

Womxnly 玫瑰少年 Dance version iTunes version


Womxnly_235.jpg

233 files, last one added on Jun 29, 2019
Album viewed 61 times

Sweet Guilty Pleasure 甜祕密 [SCRAPPED]


49807152_351166882330591_2784109020433738851_n.jpg

2 files, last one added on Feb 23, 2019
Album viewed 69 times

Life Sucks 消極掰 MV Teaser


Life_Sucks_095.jpg

32 files, last one added on Mar 10, 2019
Album viewed 121 times

Life Sucks 消極掰


Life_Sucks_188.jpg

198 files, last one added on Mar 12, 2019
Album viewed 119 times

Life Sucks 消極掰 iTunes version


Life_Sucks_190.jpg

182 files, last one added on Apr 07, 2019
Album viewed 85 times

Lady In Red 紅衣女孩 Teaser


55963116_1999636346825858_2820343648476987392_o.jpg

19 files, last one added on Mar 25, 2019
Album viewed 89 times

Lady In Red 紅衣女孩


006EJvOdly1g1pfih91gqj30yi1pc4pr.jpg

326 files, last one added on Apr 07, 2019
Album viewed 133 times

Lady In Red 紅衣女孩 iTunes version


Lady_In_Red_296.jpg

283 files, last one added on Apr 07, 2019
Album viewed 94 times

KARMA 你也有今天 Teaser


Karma_Official_Teaser_20.jpg

20 files, last one added on May 06, 2019
Album viewed 63 times

KARMA 你也有今天


KARMA_4K_222.jpg

238 files, last one added on May 09, 2019
Album viewed 114 times

KARMA 你也有今天 iTunes version


KARMA_215.jpg

213 files, last one added on May 10, 2019
Album viewed 78 times

Romance 愛的羅曼死 MV teaser


Teaser_26.jpg

19 files, last one added on Jun 25, 2019
Album viewed 60 times

Romance 愛的羅曼死


006EJvOdly1g4fraupl1uj32bc1n3e87.jpg

329 files, last one added on Jun 27, 2019
Album viewed 85 times

Romance 愛的羅曼死 iTunes version


Romance_311.jpg

309 files, last one added on Jun 26, 2019
Album viewed 76 times

21 albums on 2 page(s) 1

2020
4 929
Fight As One - Eason Chan x Jolin


Eason_Chan___Jolin_Tsai_-_Fight_as_OneMV_125.jpg

125 files, last one added on Apr 03, 2020
Album viewed 47 times

Miss Trouble Official Live Music Video


Miss_Trouble_Official_Live_Music_Video_100.jpg

98 files, last one added on Jul 01, 2020
Album viewed 42 times

Sweet Guilty Pleasure 甜祕密


131453268_3572220206196221_5159707669273468563_o.jpg

358 files, last one added on Dec 17, 2020
Album viewed 44 times

Sweet Guilty Pleasure 甜祕密 iTunes version


Sweet_Guilty_Pleasure_281080p_HD29_355.jpg

348 files, last one added on Dec 18, 2020
Album viewed 33 times

4 albums on 1 page(s)

2021
1 24
Stars Align - R3HAB x Jolin


006EJvOdly1gpx0r07zwzj31w019ce83.jpg

24 files, last one added on Apr 27, 2021
Album viewed 32 times

 

1 albums on 1 page(s)

2022
1 17
親愛的對象 untitled


006EJvOdly1h8wov93qwwj32803c0b2c.jpg

17 files, last one added on Dec 11, 2022
Album viewed 6 times

 

1 albums on 1 page(s)

2023
1 11
OH LA LA LA


006EJvOdly1hk6gx9y08sj32bc1jl1ky.jpg

11 files, last one added on Nov 26, 2023
Album viewed 2 times

 

1 albums on 1 page(s)

Various
1 2
Special MV for Amanda Chu and her son Justin


20120110113120-c77688c7.jpg

2 files, last one added on Jun 12, 2013
Album viewed 143 times

 

1 albums on 1 page(s)


Random files - MV screencaps
15392_Wandering_Poet_mp4_snapshot_04_07_5B2012_09_15_10_20_415D.jpg
0 views
MV___Cai20Yi20Lin20_Zhuo20Yao20Ji202Zhu20Ti20Qu20_Shi20Mo20Shi20Mo20_-_Jolin_Tsai_Stand_UP_194.jpg
0 views
06__Zi20Ai20Zi20Shou20_Zi_Ai_Zi_Shou_I_Love2C_I_Embrace_055.jpg
0 views
04__Pa20Shi20Mo20_Pa_Shen_Mo_Fear-Free_100.jpg
0 views
08__Fei20Mai20Pin20_Fei_Mai_Pin_Priceless_142.jpg
0 views
10__Dao20Dai20_Dao_dai_Rewind_132.jpg
0 views
04__Nu20Li20Chuan20_Nu_li_chuan_Slave_ship_190.jpg
0 views
Jolin_Tsai_Sweet_Guilty_PleasureOfficial_Music_Video_111.jpg
0 views

Last additions - MV screencaps
006EJvOdly1hk6gx9y08sj32bc1jl1ky.jpg
0 viewsNov 26, 2023
006EJvOdly1hk6gxat082j32bc1jlqv5.jpg
0 viewsNov 26, 2023
006EJvOdly1hk6gx8xc8xj32bc1jlu0x.jpg
0 viewsNov 26, 2023
006EJvOdly1hk6gxc5vikj32bc1jlu0y.jpg
0 viewsNov 26, 2023
006EJvOdly1hk6gxeu65oj32bc1jle82.jpg
0 viewsNov 26, 2023
006EJvOdly1hk6gxdpcphj32bc1jlnpe.jpg
0 viewsNov 26, 2023
006EJvOdly1hk6gxg6m5mj31ab1xgnpd.jpg
0 viewsNov 26, 2023
006EJvOdly1hk6gxi2f5nj32bc1jlkjm.jpg
0 viewsNov 26, 2023